Sec. Andanar: “Tungkulin ng gobyerno na pangalagaan ang mga OFW