P51-B loan agreement ng Pilipinas sa Japan para sa subway, pormal nang pinirmahan