Halos 700,000 katao sa buong bansa na nasa krisis na sitwasyon, natulungan ng DSWD

Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development sa publiko ang patuloy na suporta nito para sa mga taong nasa mahirap na kalagayan sa buhay.

Hanggang Abril 30, ngayong taon, nakapagsilbi na ang DSWD sa 688,590 mga kliyente sa buong bansa na may higit sa Php 2.8 bilyong kabuuang halaga na naibigay.

Sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS), ang mga indibidwal at pamilya na nasa krisis na sitwasyon ay binibigyan ng suporta at serbisyo ng pamahalaan.

Sinabi ng kagawaran na ang karamihan sa tulong na hinahangad ng mga kliyente, hanggang ngayon, ay cash at tulong sa pagkain, at psychosocial help.

Ang AICS ay isang regular na programa ng kagawaran na tumutugon sa pangangailangan ng tao sa mga hindi inaasahang sitwasyon sa buhay .