Clearance certificates ng mga insurance firm, pinalawig ng SC

Pinahaba ng Korte Suprema hanggang Hulyo 31 ang bisa ng clearance certificates ng mga accredited insurance firm.

Ang pagpapalawig ay dahil sa problemang kinakaharap dahil sa pandemya.

Inaprubahan ito ni Chief Justice Alexander G. Gesmundo batay sa rekomendasyon ni Court Administrator Jose Midas P. Marquez.

Kumukuha ng serbisyo mula sa insurance companies ang mga court litigant at abogado para sa bail bonds at iba pang monetary requirements sa Korte.