Mga programa sa TV at radio stations ng gobyerno, aabot na sa mga liblib na lugar

Mga programa sa TV at Radio stations ng gobyerno, maaabot na sa mga liblib at kasuluk-sulukang lugar ng bansa sa pamamagitan ng advance satellite at IP-TV technology o Internet Protocol television.

Mga programa sa TV at Radio stations ng gobyerno, maaabot na sa mga liblib at kasuluk-sulukang lugar ng bansa sa pamamagitan ng advance satellite at IP-TV technology o Internet Protocol television. | ulat ni Alvin Baltazar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *